เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ผ่าน website : วังเหนือรัน 2020 เท่านั้น
ใบลงทะเบียน : วังเหนือรัน ๒๐๒๐ (WANGNUA RUN 2020)
   
 
ประเภทการวิ่ง : 
10 KM. (500 บาท)
รหัสลงทะเบียน : 01567351719
 
จังหวัด : 
ลำปาง
Ref. : 
3520700335455
 
ชื่อ-สกุล ผู้ลงทะเบียน : 
นายธงชัย แสงทอง
ลำดับที่ : 
4
 
Total Payment : 
500 Bath
Size เสื้อ : 
3S
 
การรับเสื้อ : 
รับเสื้อด้วยตัวเอง
เบอร์โทร : 
0871846061
 
   
รหัสโอนเงิน : PAY-000-0003
 
ยอดโอน : 
500 บาท
Status : 
อนุมัติ  
 
หมายเหตุ :
 
Note : 

- ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
- ไม่จำกัด เพศ วัย ในทุกรุ่นการแข่งขัน
- ผู้สมัครลงทะเบียนจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
- พร้อมเหรียญที่ระลึกทุกคน เมื่อเข้าเส้นชัย
- ค่าสมัครลงทะเบียน Fun Run 5 KM. 400 บาท
- ค่าสมัครลงทะเบียน MiNi Marathon 10 KM. 500 บาท
- ค่าสมัครลงทะบียน สำหรับ VIP 1,000 บาท
- นักวิ่งสามารถมารับเสื้อและเบอร์วิ่ง BIB ในวันเสาร์ ที่ 10 - 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ณ. ชมรมคนพิการ อ.วังเหนือ ถ.ขุนวังสามัคคีซอย 2
หรือรับได้ที่หน้างาน วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 – 05.40 น.
 
- ติดต่อสอบถามไดเที่ : ชมรมคนพิการ อำเภอวังเหนือ
เบอร์โทร. 062–2150-192
 
ระบบออกใบลงทะเบียน Online @ WANGNUA RUN 2020 Copyright 2019